Моделі оптимізації багаторівневого зберігання даних

Автор(и)

  • Сергій Федорович Теленик НТУУ "КПІ", Україна
  • Максим Михайлович Букасов НТУУ "КПІ", Україна
  • Олександр Костянтинович Карнаухов
  • В. Ф. Філімонов
  • М. В. Моргун

Анотація

Розглянуто особливості збереження даних у багаторівневих сховищах в умовах «великих даних». Сформульовано задачу оптимального розташування блоків даних у багаторівневих сховищах з урахуванням технічних характеристик окремих рівнів збереження даних. Запропоновано три формальних моделі задачі, що враховують особливості сховищ та запитів користувачів до даних і політики щодо мінімізації витрат. Запропоновано методи розв’язання цих задач. Розроблено варіант генетичного алгоритму для визначення оптимального розміщення блоків даних на різних рівнях зберігання даних.

Біографії авторів

Сергій Федорович Теленик, НТУУ "КПІ"

д.т.н., проф., завідувач кафедри АУТС НТУУ "КПІ"

Максим Михайлович Букасов, НТУУ "КПІ"

к.т.н., доцент кафедри АУТС НТУУ "КПІ"

Олександр Костянтинович Карнаухов

інженер, Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя

В. Ф. Філімонов

студент кафедри АУТС НТУУ "КПІ"

М. В. Моргун

студент кафедри АУТС НТУУ "КПІ"

Посилання

Mayer-Schönberger V. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think / V. Mayer-Schönberger, K. Cukier. – Houghton Mifflin Harcourt, 2013. – 240 p.

Marz N. Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Realtime Data Systems / N. Marz, J. Warren. – Manning Publications Company, 2015. – 328 p.

Schulz G. Cloud and Virtual Data Storage Networking / G. Schulz. – CRC Press Taylor & Francis Group, 2011. – 370 p.

Information Lifecycle Management [Електронний ресурс]. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://i.bnet.com/whitepapers/sun00.pdf

Colarelli D. Massive arrays of idle disks for storage archives / D. Colarelli, D. Grunwald. // Proceedings of the 2002 ACM/IEEE conference on Supercomputing. – 2002. – С. 1-11.

Зайченко Ю.П. Дослідження операцій / Ю.П. Зайченко – [7-е видання, перероблене та доповнене.] – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 816 с.

Goldberg D.E. Genetic algorithms in search, optimiza-tion, and machine learning / D.E. Goldberg. – Addison-Wesley, 1989. – 412 p.

Теленик С.Ф. Генетичні алгоритми вирішення задач управління ресурсами і навантаженням центрів оброблення даних / С.Ф. Теленик, О.І. Ролік, М.М. Букасов, С.А. Андросов // Автоматика. Автоматизація. Електротехнічні комплекси та системи. – 2010. – № 1(25). – С. 106- 120.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-25

Номер

Розділ

Статті