Вісник НТУУ "КПІ". Інформатика, управління та обчислювальна техніка

Висвітлення результатів досліджень із створення компонентів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем автоматизації програмування, контролю й діагностики, штучного інтелекту.Журнал індексується наступними наукометричними базами даних:

 > Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 > Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)

 > Google Scholar

 Журнал входить до переліку наукових фахових видань МОН України.

Увага! Це журнал з відкритим доступом. Весь вміст знаходиться у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу, не питаючи дозволу видавця або автора.


№ 63 (2015)


Обкладинка