Евристичні алгоритми растрового моделювання динаміки процесів розповсюдження для геоінформаційних систем

Автор(и)

  • Віктор Миколайович Порєв НТУУ "КПІ", Україна

Анотація

В статті пропонуються евристичні алгоритми для моделювання деяких процесів розповсюдження на основі метода кінцевих елементів. Виконаний аналіз запропонованих алгоритмів, а також наведені відомості щодо їхньої корисності для геоінформаційних систем.

Біографія автора

Віктор Миколайович Порєв, НТУУ "КПІ"

к.т.н., ст. викладач кафедри ОТ НТУУ "КПІ"

Посилання

Бутенко О.С., Охарєв В.О. Механізм визначення кількісних характеристик рівня концентрації забруднюючих речовин викидами автомобільного транспорту // "Екологічна безпека та природокористування": Зб. наук. праць. М-во освіти і науки України, НАНУ. – К. – 2009, Вип. 3. – С14-33.

Левченко Н.О., Євстратьев О.А., Гогунський В.Д. Конкурс расчетных методик рассеяния загрязняющих веществ в атмосферном воздухе // Труды Одесского политехнического университета. – 1997, Выпуск 2. – С. 136-139.

Briggs G.A. A plume rise model compared with observations, JAPCA, 1965, pp.433-438.

Методика прогнозирования масштабов заражения сильдействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте РД 52.04.253-90. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libgost.ru/rd/67060-Tekst_RD_52_04_253_90.

Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86 / Под ред. М. Е Берлянда. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 94 с.

Hanna S.R., Briggs G.A. and Hosker R.P. Handbook on Atmospheric Diffusion. DOE/TIC-11223, Department of Energy, 1982, 102 pp.

Turner D.B. Workbook Of Atmospheric Dispersion Estimates. U.S. Department Of Health, Education, And Welfare. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archive.org/download/workbookofatmosp026353mbp.pdf

Горячев Г.В., Гаврилюк М.А. Моделирование распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с использованием ГИС-технологий по методике ОНД-86 // Наукові праці ВНТУ. Електронний журнал. – 2009, №3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/1069/175.

ArcGIS Spatial Analyst. ESRI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/spatialanalyst

Порєв В.М. Можливості та перспективи ГІС "ОКО" // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції ГІС-Форум. – К. – 2006. С.206-208.

Тоффоли Т., Марголус Н. Машины клеточных автоматов. – М.:Мир,1991.– 280 с.

Бандман О.Л. Клеточно-автоматные модели пространственной динамики // Системная информатика. – 2006. – №10. – С. 59-113

Сергеев А.П., Берг Д.Б., Губарев С.В. «Цифровые» реалии аналитических моделей // Вестник УрО РАН. Наука. Общество. Человек. – 2009. – 2 (28). – С. 38-49.

Титов В. П. К вопросу о моделировании диффузии газов в потоке воздуха // Сб. трудов № 144 «Теплогазоснабжение и вентиляция». – М.: МИСИ, 1977. – С.45-50.

Wolfram S. A new kind of science. Champaign, Ill., USA: Wolfram Media Inc., 2002. ¬– 1197 pp.

Порєв В.М. Деякі оцінки моделі розповсюдження на основі клітинних автоматів. Вісник Криворізького технічного університету – 2012. – № 30. – С.7-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-25

Номер

Розділ

Статті