Застосування методу “Гусениця-SSA” для аналізу річного часового ряду електронавантаження організації

Автор(и)

  • Володимир Анатолійович Готович
  • Олег Богданович Назаревич

Анотація

Запропоновано застосування методу “Гусениця-SSA” для обробки часових рядів електронавантаження. Досліджено часовий ряд електронавантаження організації на річному інтервалі спостереження, в результаті якого часовий ряд розділено на окремі компоненти: річний тренд, періодичні складові та стохастичний залишок.

Біографії авторів

Володимир Анатолійович Готович

інженер 1-ої категорії Інженерно-технічної групи з обслуговування комп'ютерної техніки ТНТУ ім. Івана Пулюя

Олег Богданович Назаревич

асистент кафедри Комп'ютерних наук ТНТУ ім. Івана Пулюя

Посилання

Драган Я. П. Линейные периодически коррелированые случайные процессы / Я. П. Драган, Н. В. Приймак. – Львов, 1986. – 30 с. – (Препринт / АН УССР, Физико-механический ин.-т, № 120).

Марченко Б. Г. Побудова моделі та аналіз стохастично періодичних навантажень енергосистем / Б. Г. Марченко, М. В. Приймак // Праці ін-ту електродинаміки. – К. : ІЕД НАН України, 1999. – Вип. 1. – С. 129-153.

Приймак М. В., Мацюк О. В. Моделі газонавантажень з врахуванням стохастичної періодичності та можливості їх статистичного аналізу // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Всеукраїнський щоквартальний нау-ково-технічний журнал. Івано-Франківськ:. – 2003. – № 2(7).

Слуцкий Е. Е. Избранные труды / Е. Е. Слуцкий. – М.: Наука, 1960. – 292 с.

Марченко Б. Г. Визначення основних ймовірнісних характеристик газоспоживання / Б. Г. Марченко, Н. В. Мулик, М. Є. Фриз // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2005. – №2.

Asteriou, Dimitros; Hall, Stephen G. (2011). "ARIMA Models and the Box–Jenkins Methodology". Applied Econometrics (Second ed.). Palgrave MacMillan. pp. 265–286.

Ивахненко А. Г. Принятие решений на основе самоорганизации / А. Г. Ивахненко, Ю. П. Зайченко, В. Д. Димитров. – М. : «Сов. радио», 1976. – 280 с.

Abdi H., Williams L. J. (2010). Principal component analysis.. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2. с. 433–459.

Hilbert-Huang transform: [Електронний. ресурс]. – Режим доступу: http://www.scholarpedia.org/article/Hilbert-Huang_transform – Назва з екрану. – Дата звернення: 26.07.2015

Голяндина Н. Э. Метод “Гусеница”-SSA: анализ временных рядов: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПбГУ, 2004. 76 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-25

Номер

Розділ

Статті